Psichoterapija

Psichoterapija

Linked In Logo Company - Free vector graphic on Pixabay

Psichoterapijos sesijas veda Lina Vėželienė, 
Psichologė, egzistencinės krypties psichoterapeutė. 

Įvairios žmogaus patirtys, ypač traumuojančios, skaudžios patirtys, suformuoja tam tikras išvadas apie save ir pasaulį: ,,Aš blogas!“, ,,Aš niekam nereikalingas…“, ,,Aš nenormalus“, ,,Mane mylės, tik jei niekam netrukdysiu“, ,,Turiu būti naudingas“… 
Ilgus metus, remdamasis tokiomis, kažkada pasidarytomis išvadomis, žmogus bando laviruoti savo kasdienybėje. Tol, kol nesaugumo, smurto, prievartos, apleistumo patirtimis grįstos išlikimo strategijos ima trukdyti gyventi.

Taip labai ima trukdyti, jog žmogus jaučiasi praradęs save. ,,Pamiršta“ ką reiškia jausti, norėti, džiaugtis. Praranda ryšį ne tik su savastimi, bet ir su savo kūnu. Jo gyvenimas apsiriboja problemų sprendimu, pareigomis ir bandymais prasiblaškyti. 

Vidinė tikrovė ima stipriai disonuoti su išorine. Daugėja saviapgaulės, intensyvėja gynybos, stiprėja įtampa ir nerimas. Atsipalaidavimo būdai tampa vis mažiau efektyvūs ir vis labiau toksiški.
Tokia priežasčių–pasekmių grandinė priveda prie įvairiausių psichologinių sutrikimų. 

Psichoterapija, kaip pagalbos žodžiu būdas, padeda identifikuoti nelogiškus vidinės realybės scenarijus, pagrįstus baimėmis ir nuoskaudomis. Leidžia pajusti ir įžodinti tai, kas vyksta žmogaus viduje. Taip pamažu kuriamos prielaidos sveikimui. Suprasdamas, kodėl jaučiasi taip, kaip jaučiasi ir kodėl elgiasi taip, kaip elgiasi, žmogus tampa sąmoningesniu, geba rinktis įvairesnius, adekvatesnius reagavimo būdus. Tai nereiškia, kad užtenka suprasti problemos priežastis ir problema nunyks, tai tik reiškia, kad su gilėjančiu savęs pažinimu silpnėja noras sau kenkti ir stiprėja drąsa būti savimi. 

Psichoterapijoje žmogus atsigręžia į save, mokosi save suprasti, priimti, atleisti. Psichoterapinis darbas didžiąja savo dalimi yra sukoncentruotas į darbą su protu, psichika. Kartais jis primena paprasčiausią tvarkymąsi stichijos nusiaubtuose namuose, kuomet kantriai ir atidžiai perrinkinėjamos istorijų ir kasdienių patirčių detalės, šluojamos ir utilizuojamos proto šiukšlės: pretenzijos, nuoskaudos, kaltinimai, kategoriški vertinimai, rigidiškos nuomonės, žalingi prisirišimai. Kiek tai įmanoma psichoterapiniame procese, atkuriamas proto lankstumas, aiškumas ir švara. Bent jau yra pradedamas šis darbas, kurį toliau vertėtų tęsti meditacijų ar kitokių darbo su savimi praktikų metu. 

Dar viena unikali psichoterapijos nauda – čia gali užsimegzti kokybiškai kitokie santykiai su kitu žmogumi: saugūs; nevertinantys, nesmerkiantys; sklidini dėmesio, atjautos bei supratimo. Tuomet šia nauja buvimo santykyje patirtimi galima remtis kitų santykių kūrime ar perkūrime. 

,,Jausmas, kad tave išklausė ir suprato, keičia mūsų fiziologiją: sugebėjus išreikšti žodžiais sudėtingą jausmą ir išvydus, kad mūsų jausmus suprato kitas, suaktyvėja limbinių sistemų veikla ir tarsi užsižiebia ,,aha akimirkos“ lemputė. Ir priešingai, tyla ir nesupratimas užmuša dvasią.“ – Bessel van der Kolk.

PASTABA. Psichoterapija nėra panacėja nuo visų įmanomų psichologinių ir dvasinių sutrikimų. Ji neišgydo ,,iki galo“… Ji tik padeda apsitvarkyti, pradėti sveikti, galbūt dar kurį laiką palydi sveikimo kelyje. Tačiau stabiliems psichinės ir dvasinės gerovės rezultatams pasiekti, reikalingos stabilios paties kliento pastangos. Nuolatinė psichinė ir dvasinė higiena. Atkaklus kasdienis ėjimas į priekį, į viršų, į šviesą. Bet koks tolesnis apsileidimas, net ir geriausius psichoterapijos rezultatus pavers niekiniais.


Įprastas psichoterapinio darbo intensyvumas – viena sesija per savaitę. Sesijos trukmė – 60 min.

Pirmo susitikimo metu (jei tai ne vienkartinė konsultacija) aptariamos kliento problemos, klausimai ir pageidavimai, tuomet formuluojama užklausa psichoterapiniam darbui, numatoma konsultavimo trukmė, bei susitariama dėl kitų bendro darbo detalių. 

Vienos sesijos kaina 50 Eur.

REGISTRACIJA: ŠIUO METU LAISVŲ VIETŲ NĖRA. Konsultacijai galite registruotis per laiško formą ,,Kontaktuose” arba el-paštu info@gyvojipsichologija.lt. Virtualios konsultacijos nevykdomos.

 

 

Gyvosios psichologijos studija

Turite klausimų? Norite užsiregistruoti?

Susisiekti