Individualios konsultacijos

Individualiai konsultuoja psichologė Ilona Kižina, baigusi Idividualios Geštalto psichoterapijos mokymo programą. 

Individualių konsultacijų metu:

  • Ugdomas įprotis kreipti dėmesį į ”čia ir dabar” patyrimą – kylančių jausmų ir kūno fiziologinių pojūčių atpažinimą, išjautimą ir įsisąmoninimą.
  • Stiprinamas gebėjimas atpažinti nujautrintus, nuslopintus jausmus ir kūno pojūčius, kurių slopinimas pasireiškia tarsi be priežasties apėmusią slogia / apatiška / irzlia ar įtempta nuotaika. 
  • Stiprinama žmogaus natūrali savireguliacija (pasikliovimas emocijų/jausmų siunčiamais signalais; sau kenkiančio elgesio ir minčių/įsitikinimų atpažinimas ir keitimas).
  • Atrandami ir stiprinami savo paties palaikymo „įrankiai“, neneigiant ir nenuvertinant natūralaus aplinkos palaikymo poreikio.
  • Padedama atpažinti nuvertintus savo poreikius, norus, svajones (jų nuvertinimas gali pasireikšti pasyviu pykčiu, energijos stoka, apatija, gyvenimo pilnatvės, džiaugsmo trūkumu).
  • Siekiama „užbaigti neužbaigtas“ neišspręstas situacijas, santykius, poreikius. Geštalo krypties terapijoje siekiama atpažinti reikšmingas „neužbaigtas“ patirtis praeityje, trukdančias kurti „švarius“ santykius dabartyje. Užbaigimas gali reikšti susitaikymą, atledimą, sumažėjusius lūkesčius, atsitraukimą arba atvirkščiai – pokyčio santykyje inicijavimą/savo elgesio santykyje pasikeitimą ir pan. 

Intensyvesnį terapinį efektą padeda pasiekti Geštalto psichoterapijos metodų taikymas:

  • Eksperimentai –  pamatinė Geštalto psichoterapijos technika, padedanti racionalų suvokimą sustiprinti išgyventu patyrimu. Šis metodas padeda išjudėti iš savo patirčių racionalios analizės („Viską suprantu, bet man tai nepadeda“) link patyrimo išjautimo ir naujo jo įprasminimo. Konsultacijų metu gali būti tarsi esamuoju momentu atkurtos svarbios patirtys iš tolimos ar artimos praeities. Gali būti eksperimentuojama su naujais elgesio būdais, įsivaizduojamomis situacijomis ateityje ir pan. 
  • Darbas su kūno procesais  – svarbi Geštalto terapijos technika, padedanti lengviau suprasti „ką ištikrųjų jaučiu“, išvengiant „ką norėčiau/turėčiau jausti arba ką galvoju, kad jaučiu/nejaučiu“.  Konsultacijų metu gali būti prašoma sutelkti dėmesį  į savo kūno pojūčius, tuo metu, kai pasakojama apie savo patirtis. Skatinama atkreipti dėmesį ar sustirprinti (hiperbolizuoti) kūno padėtį/rankų gestus/veido išraišką/balso toną siekiant didesnio jausmų įsisąmoninimo esamos situacijos atžvigiu. Taip pat, pasitelkiant kūno resursus, gali būti stiprinama gėbėjimas priimti, „atlaikyti“ nemalonius jausmus. 
  • Vizualizacijos (fantazijos) technikos – padeda atpažinti nuvertintus, užslopintus poreikius, norus, svajones. Vizualizavimo – fantazavimo metodas padeda sumažinti neracionalių įsitikinimų,  pasipriešinimų veikinmą,  kurie trukdo priimti ir tyrinėti savo poreikius kaip reiškimgingus. 
  • Namų darbo eksperimentai –  padeda konsultacijų metu vyksančius pokyčius sistemingai perkelti į realias kasdieniškas situacijas. Palaipsniui, klientas yra skatinamas išbandyti naujus elgesio/reagavimo būdus.

 „Geštalto psichoterapija pasižymi dideliu arsenalu technikų, tačiau susitikdama su klientu, įgytas žinias kuriam laikui atidedu į šalį, užleisdama vietą Žmogiškumui. Jis ir parenka tinkamiausius darbo įrankius bei technikas“.- Ilona

Konsultacijos kaina 40eur.
Trukmė: 1 val.
REGISTRACIJA: Konsultacijai galite registruotis per laiško formą ,,Kontaktuose” arba el-paštu info@gyvojipsichologija.lt. Vykdomos ir virtualios konsultacijos.

Gyvosios psichologijos studija

Turite klausimų? Norite užsiregistruoti?

Susisiekti