“Pažink save”“Pažink save”

“Pažink save”

Individualus psichoedukacinis kursas savęs pažinimui

 

APIE KURSĄ

,,Pažink save” kursas – tai savarankiška kelionė į savo vidinį pasaulį. Taikydami įvairius psichologinius metodus susipažinsite su savo charakteriu, emocijomis, vertybėmis, nuostatomis ir kitais asmeniniais ypatumais. Įgytas teorines ir praktines žinias galėsite taikyti bet kurioje savo gyvenimo srityje, nes nuoseklus ir gilus savęs pažinimas ne tik išlaisvina iš priklausomybės nuo kitų nuomonės ar vertinimų, bet ir sukuria tvirtą pamatą savigarbai bei pasitikėjimui savimi.

Kurso programą sudaro 8 temos, kiekvienai temai yra skiriamos kelios užduotys. Kurso dalyviai visos programos metu turi galimybę užduoti klausimus kurso kuratoriams.

Sėkmingai įveikę visas užduotis, gauna ,,Gyvosios psichologijos“ nuotolinio mokymo kurso ,,Pažink save“baigimo sertifikatą.

 

Kurso nauda

,,Savęs pažinimo“ programa parengta, remiantis geriausia kelių psichologijos mokyklų patirtimi, todėl gali patenkinti įvairiausius kurso dalyvių poreikius, ne tik edukacinius, bet ir psichoterapinius.

 • Gilėja savęs priėmimas ir supratimas.
 • Didėja pasitikėjimas savimi.
 • Sprendžiasi tapatybės problema.
 • Aiškėja gyvenimo tikslai ir siekiai.
 • Stiprėja savirefleksijos įgūdžiai.
 • Didėja tolerancija kitiems ir kitokiems.
 • Gilinamos psichologijos mokslo žinios.

Kursą sudaro:

Visos kiekvienos sekančios temos užduotys bus atrakinamos kas savaitę. Rekomenduojame vienos temos užduotis spėti atlikti per vieną savaitę.

 • 8 teorinės temos
 • 7 testai
 • Daugiau nei 30 užduočių ir pratimų, lavinančių savirefleksiją ir savęs pažinimo gebėjimus
 • 5 projekciniai metodai
 • Diskusijos ir aptarimai su kurso autore Lina Vėželiene
 • 100 dienų trukmės prieiga prie kurso medžiagos nuo įsigyjimo dienos
 • Kurso baigimo sertifikatas

 

Dalyvių atsiliepimai

Kurso autorė – Lina Dirmotė Vėželienė

Kurso kaina – 110 eur

Daugiau informacijos ir registracija