Sakraliniai maldos šokiai

Sakralinius maldos šokius veda Lina Dirmotė Vėželienė

Šokis atgaivina, išlaisvina, primena, kad gyventi galime daug gyviau, paprasčiau; kad gyvenimas kupinas ne tik neišbrendamų kančių ir negandų, bet ir džiaugsmo, muzikos, šokio, bendrystės.

Argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo?… Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

(1 Kor, 6)

Sakraliniai maldos šokiai

Sakraliniai šokiai

Šokiai vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį 18:00. "Gyvosios Psichologijos" studijoje, Vilniuje. Susitikimų datos: Rugsėjo 24d.; spalio 29d.; lapkričio 26d.

Kaina: 7 eur.

Trukmė: 1 val.

REGISTRACIJA: Norintys dalyvauti galite registruotis per laiško formą ,,Kontaktuose” arba el-paštu info@gyvojipsichologija.lt.

Sakralaus šokio terapinis efektas

Ne paslaptis, kad kiekvienas pagalbos būdas turi savo galimybių ribas. Kažką galima nuveikti psichologo Sakraliu šokiu vadinamas krikščioniškos maldos būdas, kuomet besimeldžiantieji žodinės maldos turinį išreiškia nesudėtingais šokio judesiais. Pirmieji tokių maldos šokių iniciatoriai buvo kunigas Rudi Pohl SVD ir sesuo Maria Illich SSPS iš Filipinų. Jų dėka toks maldos būdas išpopuliarėjo visame krikščioniškame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.

Kai kuriose tikinčiųjų bendruomenėse, sakraliniai šokiai dar vadinami liturginiais. Kad žmonės atskirtų vienus šokius nuo kitų, vyrauja susitarimas sakraliniais šokiais vadinti tas šokių maldas, kurias šoka plati tikinčiųjų bendruomenė, ne pamaldų metu, o liturginiais – tuos šokius, kurie šokami pamaldų metu. Paprastai, liturginius šokius atlieka pastoviai repetuojanti grupelė žmonių, o sakralinius šokius šoka visi, kurie nori, be išankstinių repeticijų.

Lietuvoje sakralaus šokio tradicija nauja, todėl tikintieji, norintys garbinti Dievą šokiu, būna kiek sunerimę ar taip daryti priimtina. Žmonės klausia, ar padoru melstis šokant, ir apskritai, ar šis nuodėmingas, silpnybių ir ydų kupinas kūnas gali dalyvauti meldžiantis? Ar nebūtų priimtiniau melstis tik ,,širdimi“? Tuomet tenka remtis Biblija, kurioje yra ne vienas liudijimas apie šokio, kaip maldos formos legalumą.

Šventajame Rašte šokis pirmą kartą minimas Išėjimo knygoje: ,,Tada pranašė Mirjama, Aarono sesuo, paėmė į ranką būgnelį su žvangučiais. Visos moterys išėjo paskui ją, mušdamos būgnelius su žvangučiais rankomis ir šokdamos ratelius“ (Iš 15, 20). Tai šlovinimo, padėkos šokis – padėkos išraiška Viešpačiui.
Šventųjų gyvenimuose ir Šventajame Rašte taip pat galima atrasti ne vieną užuominą apie šokį ir grojimą. Žinome, kad šv. Pranciškus Asyžietis buvo įpratęs linksmintis šokdamas gatvėse ir laukuose. Šv. Teresė Avilietė, jausdama artėjant melancholiją, griebdavosi savo būgnelio ir kviesdavo seseris šokti. Aurelijus Augustinas taip pat rašė apie savo meilę šokiui:

,,O ŽMOGAU, IŠMOK ŠOKTI!
Aš liaupsinu šokį,
nes jis išlaisvina kiekvieną
iš materializmo svorio,
lydi atskirą žmogų į bendruomenę.
Aš liaupsinu šokį,
nes jis viskam vadovauja ir skatina
kaip sveikatą ir proto aiškumą
taip ir džiugią sielą.
Šokiu perkeičiamas žmogus
vis rizikuojantis palūžti…
O, žmogau, išmok šokti,
nes angelai danguje nežinos,
ką su tavimi daryti“.

Kviečiame prisijungti visus, norinčius susitikti maldos šokių bendrystėje!

Daugiau informacijos apie užsiėmimus galite rasti Sakralinių šokių Facebook grupėje.

Dalyvių atsiliepimai