KAIP PADĖTI SESEI?

Turiu sesę, kuriai reikia pagalbos. Ji dažnai geria, daug keikiasi ir aplamai su niekuo nesiskaito. Ji ką nors prisidirba, bet dėl to nei kiek nesigaili, nors ir skaudina aplinkinius. Ji elgiasi visiškai savanaudiškai, nei vieno iš šeimos narių neklauso, negerbia mūsų nuomonės, dėl visko tik ji yra teisi.

Mums baisu, nes nežinom, nei ką su ja daryti. Dažnai grįžta išgėrusi ir netgi to neslepia, niekada neprisideda prie buities (netgi per šventes). Toks jausmas, kad mano sesė visiškai neturi jausmų, jai nerūpi nei, kai kas nors serga, nei kai ja besirūpindami mes visi einam iš proto. Aš manau, kad ji dėl visko kaltina kitus, bet niekada nepažiūri į save. Ji dėl visko nepatenkinta. Dažnai kalba žargonais apie kitus, kurie mus gąsdina (t.y. aš ją užmušiu, perplėšiu ir t.t…) Labai prašau padėkit, ar bent parekomenduokit į ką kreiptis.

Suprantu tavo nerimą ir rūpestį dėl sesės elgesio, tačiau sesės elgesys gali keistis, jei keisis jūsų visų elgesys su ja. Pirmiausia, žinoma, turite keisti savo požiūrį į sesę. Tu rašai, kad ji elgiasi savanaudiškai, neklauso jūsų nuomonės ir negerbia. Bet norėdama padėti sesei, tu pati turėtum paklausti savęs, ar gerbi ir klausai sesės nuomonės. Ar žinai, kas ją slegia, kas jai svarbu gyvenime, ko ji nori, kas ją domina? Santykiai tarp žmonių klostosi pagal dėsnį ,,kaip šauksi, taip atsilieps”. Ir visuomet kažkas pirmas turi pradėti keistis. Kaltini sesę abejingumu, bet pati apie ją neparašei nieko, išskyrus kritiką ir priekaištus. Kokia ji, kaip ji jaučiasi, už ką tu ją taip myli, kad rūpiniesi, – neparašei… Norint padėti artimam žmogui, pirmiausia reikia surasti su juo bendrą kalbą, paieškoti būdų atvirai ir nuoširdžiai pabendrauti, kad ir apie tai, ką jis šiandien veikė… Paklausti galima ir kodėl ji taip elgiasi? Kas jai nepatinka jos gyvenime, ar šeimos gyvenime? Panašu, kad tavo sesė turi rimtų priežasčių elgtis taip, kaip ji elgiasi. Alkoholį žmonės (o ypač jauni) renkasi ne iš gero gyvenimo, o norėdami užsimiršti, atsipalaiduoti nuo jaučiamos įtampos, pabėgti nuo to, ko negali suprasti ar pakeisti. O dažniausiai, dėl meilės trūkumo. Kas vyksta jūsų šeimoje, kad ji pasirinko tokį būdą spręsti savo sunkumus? Šis klausimas būtų skirtas labiau tavo tėvams, nei tau. Kitas svarbus pagalbos žingsnis – pagarba jos sprendimui elgtis būtent taip, kaip ji elgiasi dabar. Matyt, taip jai dabar atrodo tinkama. Smerkimu, kritika ir priekaištais, jūs ją tik dar labiau atstumsite nuo savęs. Pabandyk nepykti ant jos už tai, kad ji netinkamai elgiasi, pasistenk ją suprasti. O gal gali jai pasiūlyti savo pagalbą? Gal už šeimos ribų ji turi kokių nors sunkumų? Gal išgyvena patyčias, gal yra nelaimingai įsimylėjusi? ,,Šeimos gėda“, ,,šeimos nelaime“ vadinami žmonės dažnai atlieka Mokytojo vaidmenį visiems šeimos nariams. Jie mokina visus ,,teisinguosius“ ir ,,geruosius“ tolerancijos bei pakantumo. Labai lengva mylėti ir priimti tą, kuris visas malonus ir teisingas, bet pabandykite mylėti tą, kuris serga, pyksta, keikiasi, nepadeda…
Dar viena pastaba. Jokiu būdu nemanyk, kad tavo sesė bejausmė ir beširdė. Jos elgesys aiškiai rodo, kad ji yra jautri, tiesiog savo jautrumui paslėpti ar apsaugoti pasirenka grubaus elgesio kaukę. Tai dažnas jautrių, tačiau nemylimų ir vienišų žmonių elgesio būdas. Su artimųjų alkoholizmu susiduriantys žmonės dažnai mano, kad jų geriantys šeimos nariai neturi nei sąžinės, nei jausmų, bet taip nėra, nebent alkoholį vartojantis žmogus jau būtų labai stipriai degradavęs.

Jeigu tau nepavyktų pačiai užmegzti draugiško ir atviro kontakto su sese, bent jau gali pasiūlyti jai kreiptis į priklausomybės ligas gydančius specialistus. Surask artimiausios Anoniminių alkoholikų ar psichologinės pagalbos tarnybų kontaktus ir palik sesei matomoje vietoje. Padrąsink kreiptis, jei reikia pati palydėk.

Rekomenduojame skaityti